Termeni si conditii

INFORMAȚII LEGALE
Cabinet de Avocat Plaiasu Cristina este un cabinet de avocatură înregistrat la Baroul Dolj.
Site-ul www.caplaiasu.com, denumit în continuare Site, este proprietatea Cabinetului de Avocat Cristina Plaiasu, cu sediul in Craiova, str. Stirbei Voda, nr.7A, camera 301, etaj 3, Judetul Dolj, cu cod de inregistrare fiscala 22044547. Titularul cabinetului este avocat Maria Cristina Plaiasu.
Site-ul este găzduit de AMCWEBSOFT SRL, al cărui sediu social este in Craiova, strada Imparatul Traian, nr. 2, judetul Dolj.

RĂSPUNDEREA
Biroul nostru de avocatura se angajează să depună toate eforturile pentru a se asigura că utilizatorii pot accesa site-ul în orice moment, avand grijă pentru a asigura calitatea și fiabilitatea informațiilor conținute pe site.
Cu toate astea, nu putem garanta că informațiile publicate pe site-ul său sunt corecte, complete și relevante sau că site-ul va funcționa corect în orice moment sau că este 100% sigur. Informațiile conținute pe site sunt furnizate doar cu titlu indicativ, fără nicio garanție, explicită sau implicită, de valabilitate, exhaustivitate sau actualitate, cu singurul scop de a furniza utilizatorilor informații generale și nu sunt destinate să înlocuiască sau să înlocuiască consultanta legala sau orice alte sfaturi sau consultări profesionale.
Cabinetul nostru de avocatura nu poate fi tras la răspundere în cazul indisponibilității site-ului, indiferent de motiv. Nici nu poate fi tras la răspundere pentru erori, lipsa disponibilității informațiilor și/sau prezența virușilor pe site-ul său.
Cabinetul de avocat Plaiasu Cristina nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune, temporare sau permanente, aduse sistemului informatic al vizitatorului sau pentru orice pierdere sau daună (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de date sau profit) suferită ca urmare a:
– accesul sau navigarea pe Site;
– utilizarea informațiilor conținute pe site;
– copierea, vizualizarea sau orice altă utilizare a Site-ului care ar putea da naștere la litigii sau proceduri de recuperare.
Nu răspundem pentru daunele indirecte rezultate din intruziunea frauduloasă de către o terță parte, rezultând o modificare a informațiilor publicate pe site sau daune financiare sau comerciale, pierderea programului sau a datelor din sistemul de informații al utilizatorului sau altele, chiar dacă am fi putut avea cunostintade faptul că pot apărea astfel de daune. Utilizatorul recunoaște că a citit acest aviz legal și se angajează să îl respecte. Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că este singurul responsabil pentru utilizarea acestor informații.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Structura generală a site-ului, precum și fiecare dintre componentele sale luate independent, în special texte, date și elemente grafice, animate sau nu, constituie lucrări protejate ca atare de legile proprietății intelectuale, în special prin drepturi de autor, desene și modele și modele și dreptul mărcilor, precum și prin tratate internaționale. Structura generală a site-ului, precum și fiecare dintre elementele sale constitutive luate independent, în special textele, datele și elementele grafice ale site-ului nu pot fi în niciun caz modificate, reproduse, afișate, prezentate, distribuite sau utilizate în scopuri de interes public sau comercial. Orice persoană care descarcă sau colectează informații publicate pe site are doar un drept de utilizare privat, personal și netransferabil. Informațiile colectate pot fi reproduse o singură dată pe suport de hârtie sau digital. Orice utilizare a informațiilor colectate trebuie să menționeze sursa acesteia.
Lucrările protejate reproduse pe Site care nu sunt proprietatea noastra au făcut obiectul unei autorizații exprese și prealabile de reproducere din partea titularului drepturilor.
Orice reprezentare totală sau parțială a Site-ului sau a oricăruia dintre componentele acestuia fără autorizarea expresă a noastra este interzisă. Bazele de date de pe site sunt protejate; orice extracție sau reutilizare substanțială, calitativ sau cantitativ, a conținutului bazelor de date va fi pedepsită prin lege.
Marcile sau siglele care apar pe Site sunt mărci înregistrate. Orice reproducere, imitare sau utilizare, totală sau parțială, a acestor semne distinctive fără autorizația expresă și cu încălcarea interdicțiilor prevăzute de lege, va atrage răspunderea autorului în temeiul legii.
Alte semne distinctive, în special nume de companii, nume comerciale, bannere, semne, nume de domenii reproduse pe site sunt proprietatea noastra sau a unor terțe părți și orice reproducere a acestora fără autorizație expresă este interzisa.
Cabinetul nostru de avocat nu are nicio obligație să monitorizteze orice informații pe care utilizatorul le poate posta pe site-ul său web. Ca atare, utilizatorul garantează că orice informație sau element (termenul „element” se referă la orice proiect, fișier sau alt atașament trimis) sau comentarii, altele decât datele cu caracter personal, pe care utilizatorul le poate transmite către noi prin intermediul site-ului web, nu încalcă orice drept de proprietate intelectuală terță parte sau altă lege aplicabilă. Astfel de informații, elemente sau comentarii, vor fi tratate ca neconfidențiale și non-proprietare. Prin trimiterea acestor informații, materiale sau comentarii, utilizatorul acordă Biroului de avocat Plaiasu Cristina toate drepturile necesare, fără limitare și irevocabil, de a utiliza, efectua, afișa, modifica și transmite astfel de informații, materiale sau comentarii, inclusiv orice sugestii, concepte sau know-how. Cabinetul nostru de avocat își rezervă dreptul de a utiliza astfel de informații, materiale sau comentarii în orice mod alege.

LEGĂTURI
Linkurile hipertext create către alte site-uri, în principal către site-urile partenerilor, au fost autorizate în prealabil în mod expres. Deoarece legăturile sunt furnizate pentru confortul personal al utilizatorilor de internet, Biroul nostru nu are control asupra acestor site-uri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea, paginile rămânând în exclusivitate responsabilitatea proprietarilor lor.
Este interzisă reproducerea unei pagini a site-ului într-un cadru care nu aparține Biroului nostru de avocat sau inserarea unei pagini deținute de noi în pagina unui site care nu este deținută de noi. Biroul nostru își rezervă dreptul de a șterge orice linkuri de pe site-ul său către un al treilea site, în cazul în care acesta din urmă încalcă principiile de bază ale profesiei de avocat, în conformitate cu regulile și procedurile sale existente.
Utilizatorii site-ului nu pot stabili un link către acest site fără acordul prealabil scris al nostru.

MODIFICARE
Cabinetul de avocat Plaiasu își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui aviz legal în orice moment și fără notificare prealabilă.

LEGEA APLICABILĂ
Acest site este guvernat de legea romana.
Utilizatorul recunoaște că a citit acest aviz legal și se angajează să îl respecte.