Politica de confidentialitate

PREAMBUL
Biroul nostru de avocatura se angajează să respecte principiile protecției datelor cu caracter personal și se angajează să respecte principiile reglementărilor europene față de utilizatorii site-ului său web. Scopul acestei politici de protecție a datelor este de a informa utilizatorii despre angajamentele luate și măsurile luate de noi pentru a se asigura că datele lor sunt protejate în mod adecvat.
Această politică se poate modifica în funcție de mediul legal și de reglementare, precum și de pozițiile adoptate deAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

IDENTITATEA OPERATORULUI DE DATE
Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu site-ul web www.caplaiasu.com sunt incluse pe lista operațiunilor de prelucrare efectuate de Cabinet de Avocat Cristina Plaiasu, entitate constituita in confirmitate cu legea romana.

DATE COLECTATE ȘI SCOPURILE PRELUCRARII DE DATE
Site-ul web www.caplaiasu.ro implementează un sistem pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt partajate pe măsură ce utilizatorul le accesează. Datele personale ale utilizatorului care sunt colectate direct (de exemplu, atunci când vă conectați la centrul de servicii pentru clienți, când trimiteți o întrebare prin intermediul paginii de contact) sau indirect (date de conectare) sunt utilizate pentru date specifice, explicite și legitime scopuri.
Acestea sunt utilizate de noi:
– în scopuri statistice sau;
– să îmbogățească conținutul editorial și să îl adapteze la nevoile utilizatorilor; sau
– să răspundă la cereri și cereri de informații cu privire la serviciile oferite de noi. În acest scop, poate fi necesar ca noi să apelam înapoi utilizatorul prin telefon sau să comunicam cu utilizatorul prin e-mail; sau
– in scop de recrutare. În cazul în care utilizatorul trimite un CV sau o cerere on-line, noi vom utiliza aceste date cu caracter personal în scopuri de recrutare, ceea ce poate implica ulterior contactarea utilizatorului prin e-mail, telefon sau poștă. În unele cazuri, utilizatorul poate fi rugat să se înregistreze pe site-ul nostru. Cu excepția cazului în care solicitați altfel, noi putem păstra aceste date personale la dosar pentru o anumită perioadă de timp pentru a contacta eventual utilizatorul în viitor pentru alte oportunități de angajare.
Comunicarea datelor cu caracter personal în acest context este voluntară. Dacă utilizatorul alege să nu furnizeze astfel de date cu caracter personal, nu va putea beneficia de serviciile relevante oferite de site-urile web , cum ar fi comunicarea, descărcarea documentelor sau oportunitățile de recrutare.
În cazul în care utilizatorii furnizează date cu caracter personal pe site-ul web, aceștia certifică faptul că au primit autorizațiile și acordurile necesare de la persoanele vizate de astfel de date cu caracter personal, dacă datele sunt despre alte persoane decât ei și, dacă este cazul, pentru utilizările descrise în aceste condiții generale de utilizare.
Ca regulă generală, noi nu colectăm date personale sensibile prin intermediul site-ului său web. Furnizând voluntar datele dvs. personale sensibile fără a fi solicitat (de exemplu, prin trimiterea unui CV sau a unei cereri on-line), utilizatorul consimte în mod expres la utilizarea datelor sale personale, așa cum este descris în acești termeni și condiții.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
În conformitate cu Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679 (denumit în continuare GDPR), Cabinet de Avocat Plaiasu Cristina informează utilizatorii site-ului său despre modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Astfel, va oferim informații despre:

IDENTITATEA OPERATORULUI DE DATE ȘI A RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR:
Operatorul de date este Plaiasu Cristina, Cabinet de Avocat, inregistrat la Baroul Dolj, CUI 22044547, cu sediul in Craiova, strada Stirbei Voda, nr. 7A, cam. 301, judetul Dolj. . Reprezentantul operatorului de date este Maria Cristina Plaiasu, titular al cabinetului de avocat.
Scopul procesării este de a:
– culege statistici;
– îmbogățiți conținutul editorial și adaptați-l la nevoile utilizatorilor;
– să răspundă la solicitări și cereri de informații despre serviciile oferite de noi.
– gestionați cererile de muncă și CV-urile
Dacă răspunsurile sunt obligatorii sau opționale: câmpurile marcate cu un asterisc sunt câmpuri obligatorii.

DREPTURILE UTILIZATORILOR
Utilizatorul are dreptul de a accesa, modifica, corecta, limita și șterge datele.
Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale din motive legitime, precum și dreptul de a se opune la utilizarea datelor lor în scopuri comerciale de sondaj.
În cele din urmă, persoanele vizate au dreptul să definească orientări generale și specifice care să stabilească modul în care intenționează să își exercite aceste drepturi după moartea lor.
Utilizatorii au, în orice caz, dreptul de a depune o reclamație la ANSPDCP.
Pentru a-și exercita drepturile, utilizatorii trebuie să trimită o scrisoare responsabilului cu protecția datelor la sediul Cabinetului, însoțită de o fotocopie a unui document de identitate care poartă semnătura lor, la următoarea adresa:strada Stirbei Voda, nr. 7A, camera 301, Craiova, Dolj, sau la următoarea adresă de e-mail office@caplaiasu.ro.

DESTINATARI DE DATE
Departamentele relevante ale Cabinetului de avocat Plaiasu Cristina sunt destinatarii datelor dvs. personale. Aceste date personale nu vor fi comunicate terților, cu excepția furnizorilor externi de servicii tehnice care acționează pentru diseminarea conținutului site-ului. Politica noastra este de a cere acestor furnizori externi de servicii să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu angajamentele de confidențialitate și securitate ale biroului nostru.

PĂSTRAREA DATELOR
Biroul nostru de avocatura va păstra datele personale ale utilizatorilor săi doar pentru timpul necesar procesării acestora în scopurile pentru care au fost colectate și în conformitate cu reglementările în vigoare. Astfel, datele referitoare la clienți sunt păstrate pe toata durata relației contractuale, si, ulterior, inca trei (3) ani în scopul facilitării și prospectării, fără a aduce atingere obligațiilor de păstrare sau perioadelor de prescripție.
Datele referitoare la potențiali clienti sunt păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani de la ultimul lor contact cu firma.nCV-urile sunt păstrate timp de doi (2) ani de la ultimul contact cu solicitantul locului de muncă.

SECURITATE
Biroul nostru de avocatura va asigura securitatea datelor dvs. personale prin implementarea unei protecții sporite a datelor prin utilizarea măsurilor de securitate fizică și logică. Am implementat o politică de protejare a datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii. Orice colaborator care accesează aceste informații este informat cu privire la natura confidențială a acestora. În plus, ne se asigurăm că furnizorii săi de servicii tehnice care pot avea acces la date cu caracter personal respectă aceeași obligație de confidențialitate.
Cu toate acestea, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că, deoarece Internetul este deschis tuturor și nu este sigur, biroul nostru de avocatura nu poate fi considerat responsabil pentru securitatea datelor cu caracter personal transmise prin Internet.

CONTACT
Pentru a solicita mai multe informații cu privire la politica de protecție a datelor cu caracter personal, utilizatorii ne pot trimite o scrisoare la următoarea adresa: strada Stirbei Voda, nr. 7A, camera 301, Craiova, Dolj, sau la următoarea adresă de e-mail office@caplaiasu.ro.
În limitele stricte ale celor de mai sus, utilizatorii autorizează Cabinetul de avocat Cristina Plaiasu să stocheze și să proceseze datele personale pe care le-au furnizat atunci când accesează și navighează pe Site.

NOTIFICAREA MODIFICĂRILOR
Pentru a verifica actualizările acestor termeni și condiții, vă rugăm să consultați periodic această pagină.