Noutati din domeniul juridic


Modificarea limitelor puterii de reprezentare pentru avocat

Conform Legii 208/2020, in vigoare din 23 septembrie, avocatul capata puteri de reprezentare mai largi, in fata altor institutii, acolo unde pana acum trebuia ca partile sa se prezinte personal. Avocatul persoanei fizice poate solicita cazierul judiciar al persoanelor fizice, pe baza unei imputerniciri avocatiale formulate in termeni clari din care sa rezulte avocatul mandatat, scopul si durata acestui mandat. De asemenea poate solicita eliberarea


Proiect HCL Craiova: Metodologie de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii

In data de 07.08. 2020 s-a incheiat perioada de consultari publice pentru proiectul “Metodologie de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii”, initiata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova. Conform acestui notei de fundamentare ajutorul financiar oferit familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul DGAS Craiova Va reamintim


Noua ordine a preemptorilor pentru cumpararea terenurilor agricole extravilane

In data de 14 octombrie 2020, vor intra in vigoare modificarile aduse Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Conform acestor modificari, instrinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune,


Norme metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare în situatie de carantină sau în izolare

In data de 7 august 2020, Ministerul Sănătății a publicat in vederea dezbaterii publice Hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a standardelor de cost și a listelor necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, Termenul


DURATA MEDIE A CONSULTATIEI IN CADRUL ASISTENTEI MEDICALE PRIMARE

Prin Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, in Romania, se ia in considerare pentru un timp mediu/consultatie/pacient de 15 minute. Conform unui studiu publicat in 2017, la nivel mondial, durata unei consultatii medicale dureaza intre 48 secunde (Bangladesh) si 22 de


Sanctionarea Companiei TAROM SA pentru incalcarea Regulamentului General privind Protectia Datelor

Conform unui comunicat din 28.07.2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 06.07.2020 o investigație la operatorul COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA, ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal, constatându-se încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (4), art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția


Onorarii minimale pentru avocati

Conform minutei de sedinta a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din 17 ȘI 18 IULIE 2020, minuta care se gaseste publicata pe site-ul UNBR, Consiliu a adoptat Ghidului Onorariilor minimale recomandate, acesta urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele: A. IN MATERIE CIVILA / CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL si NECONTENCIOS Activitati si cereri cu caracter


Statistica asupra cazurilor de malpraxis medical in SUA (2009-2018)

Conform unui raport publicat in Statele Unite de catre firma de avocatura Rosenbaum si Asociatii, specializata in malpraxisul medical, ca urmare procesarii datelor statistice oficiale, in perioada 2008-2018, au rezultat o serie de concluzii ingrijoratoare. Erorile chirurgicale reprezinta a treia cauza a deceselor in Satele Unite. Cel putin 250.000 de persoane au decedat ca urmare a unei erori medicale in fiecare an. Compensatia baneasca medie


Masca de protectie si Triajul epidemiologic

Conform prevederilor legale, pe durata starii de alerta, prin Ordinul Ministerului Sanatatii (Ordinul nr. 874/81/2020) s-au instituit urmatoarele obligatii legale in sarcina operatorilor economici si profesionistilor: Art. 1. – Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție. Art. 2. – Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea (…) de


Un Nou Succes: Modificarea Actelor de Stare Civila in cazul unei Persoane Transgen

Cabinetul nostru a reprezentat pentru prima data, cu succes,  o persoana transgen in constatarea pe cale judecatoreasca a identitatii de gen, obtindand modificarea mentiunii cu privire la sex in actele de stare civila. Judecarea cauzei s-a facut în ședință fără prezența publicului fără identificarea obiectului cauzei pe portal sau la usa instantei, având în vedere riscurile ca reclamanta să fie suspusa stigmatizării, hărțuirii și discriminării,


Page 1 of 41234