Ajutor financiar de la stat oferit parintilor pentru plata bonei

03 apr. 2020
Share

Din 31 mai 2020, va intra in vigoare legea  35/2020 prin care autoritatile locale sunt obligate sa acorde un ajutor financiar famiiilor cu copii de varsta prescolara, pentru plata serviciilor oferite de bona, cu conditia ca persoana care desfasoara aceasta activitate sa detina un titlu oficial de calificare ca bona.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță

Conform legii pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:
a)este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b)are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c)este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.
Venitul net lunar reprezinta media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar.
Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.
Pot beneficia de ajutor financiar persoanele cu domiciliul in Romania, care fie sunt angajati cu contract de munca, fie desfasoara activitati independente, fie sunt someri sau sunt inregistrati ca persoane in cautarea unui loc de munca, dar cu conditia sa nu fi refuzat mai mult de doua oferte de munca din partea AJOFM.
Nu poate beneficia de ajutorul financiar persoana care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:
a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;
b) copilul este in intreținerea acestei persoane in regim de plasament de urgenta
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația aferenta drepturilor persoanelor cu handicap,
d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor
e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate

Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare
a) copie după documentul de identitate al solicitantului;
b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
d) dovezi privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei,
e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă, respectiv contract de munca sau contract de prestari servicii
Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la serviciul public de asistență socială iar dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de către serviciul public de asistență socială a îndeplinirii condițiilor de acordare. Plata ajutorului financiar se realizează, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situații:
a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;
b) a intervenit decesul copilului;
c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;
d) încetează activitatea bonei;
e) schimbarea domiciliului în altă localitate;
f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;
g) lipsa declaratiei pe proprie raspundere prevăzută la art. 9 din lege.


Load More